Kontakta oss
Kontakta oss
Sending

Förfrågningar/Beställningar
june@storaenso.com

Kontaktpersoner

Mikael Sandberg

VD, Försäljning

Tel: 01046-76 401
mikael.sandberg@storaenso.com

Patrik Alebjer

Försäljning, Marknad

Tel: 01046-76 402
patrik.alebjer@storaenso.com

Katrin Engvers

Försäljning, Ekonomi

Tel: 01046-76 403
katrin.engvers@storaenso.com

Johan Albrektsson

Försäljning

Tel: 01046-76 404
johan.albrektsson@storaenso.com

Thomas Carlsson

Produktionschef

Tel: 01046-76 405
thomas.j.carlsson@storaenso.com

Produktion

Produktion/ Frakter

Tel: 01046-76 406
juneproduktion@storaenso.com