Kontakta oss
Kontakta oss
Sending

Förfrågningar/Beställningar
june@storaenso.com

Kontaktpersoner

Mikael Sandberg

VD, Försäljning

Tel: 0707-98 76 72
mikael.sandberg@storaenso.com

Patrik Alebjer

Försäljning, Marknad

Tel: 0706-92 96 98
patrik.alebjer@storaenso.com

Katrin Engvers

Försäljning, Ekonomi

Tel: 0705-93 11 49
katrin.engvers@storaenso.com

Johan Albrektsson

Försäljning

Tel: 0702-43 68 71
johan.albrektsson@storaenso.com

Thomas Carlsson

Produktionschef

Tel: 0702-44 97 62
thomas.j.carlsson@storaenso.com

Produktion

Produktion/ Frakter

Tel: 0730-62 94 95
juneproduktion@storaenso.com